Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator - Relax-Med Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piasta 21; 44-200 Rybnik
 2. Akcja Promocyjna/ Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży produktów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcje Promocyjne będą uwzględnione wg nagłówków. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami itp., chyba że regulamin akcji stanowi inaczej
 3. Produkty promocyjne – wszystkie produkty w regularnej cenie znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Dlastopy.pl Nie dotyczy produktów przecenionych, chyba że zasady promocji stanowią inaczej
 4. Kod Rabatowy - numer/kod, który otrzymujesz na banerze promocyjnym na stronie dlastopy.pl lub na FB na koncie DlaStopy.pl 
 5. Sklep Internetowy Dlastopy.pl - miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: https://dlastopy.pl/
 6. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin.

DD STEP - PREZENT 

 1. Promocja kup przynajmniej 2 pary butów marki D.D. STEP na stronie dlastopy.pl i otrzymaj gratis !
  Promocja trwa w dniach 24.11.2023 godzina 16:00:00 - 26.11.2023 r. godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów
 2. W celu aktywacji promocji należy dodać do koszyka minimum 2 produkty (promocja obejmuje także produkty objęte przeceną).
 3. W koszyku wpisać kod GRZYBEK Jeśli zmieścisz się w puli w koszyku pokaże Ci się dostępność kodu.
 4. Dodanie produktów do koszyka nie jest równoznaczne z przyznaniem prezentu – dotyczy zrealizowanych zamówień.
 5. W ramach jednego zamówienia możesz otrzymać maksymalnie 1 prezent.
 6. Promocja przypada 1 raz na klienta i dotyczy całego zamówienia
 7. W przypadku zwrotu produktu nie będącego gratisem, należy odesłać również produkt gratisowy, w innym wypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona o cenę produktu gratisowego – 15 zł.
 8. Produkt gratisowy, który się zwraca musi być w stanie nienaruszonym! Inaczej zostanie potrącona kwota 15 zł a produkt nie będzie ponownie wysłany.
 9. Jeśli w wyniku zwrotu części zamówienia, pozostała wartość zamówienia nadal spełnia warunki promocji (pozostawiono minimum 2 pary z całości zamówienia, wartość produktu gratisowego nie będzie korygowana).
 10. Promocja łączy się z rabatem BLACK WEEK
 11. Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://dlastopy.pl/. Akcja Promocyjna nie dotyczy salonów stacjonarnych.
 12. Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.
 13. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.
 14. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktu lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do Relax-Med Sp. z o.o. ul. Piasta 21 44-200 Rybnik celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 15. Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.

BLACK WEEK 1 PARA

 1. Promocja kup parę butów nieprzecenionych na stronie dlastopy.pl i obniż wartość zamówienia o 10%. Wartość rabatu 10% nie ulega zwielokrotnieniu.
  Promocja trwa w dniach 21.11.2023 godz. 00:00:00 - 27.11.2023 r. godz. 23:59:59
 2. W celu aktywacji promocji należy dodać buty do koszyka a następnie wpisać kod rabatowy BlackWeek23-1
 3. Rabat przypada klienta i dotyczy całego zamówienia
 4. W przypadku zwrotu oraz chęci ponownego skorzystania z oferty należy skontaktować się z nami przez czat, mailowo (e-commerce@relax-med.pl) lub telefonicznie (531 689 398). Możliwość ponownego skorzystania dotyczy jedynie zamówienia ponownie złożonego w wyżej podanym terminie.
 5. Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://dlastopy.pl/. Akcja Promocyjna nie dotyczy salonów stacjonarnych.
 6. Promocja łączy się z wyłącznie z kodem GRZYBEK, akcja promocyjna nie łączy się z innymi kodami rabatowymi
 7. Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.
 8. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.
 9. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktu lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do Relax-Med Sp. z o.o. ul. Piasta 21 44-200 Rybnik celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 10. Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.

BLACK WEEK 2 PARY

 1. Promocja kup przynajmniej 2 pary butów nieprzecenionych na stronie dlastopy.pl i obniż wartość zamówienia o 20%. Wartość rabatu 20% nie ulega zwielokrotnieniu.
  Promocja trwa w dniach 21.11.2023 godz. 00:00:00 - 27.11.2023 r. godz. 23:59:59
 2. W celu aktywacji promocji należy dodać buty do koszyka a następnie wpisać kod rabatowy BlackWeek23-2
 3.  Rabat przypada 1 raz na klienta i dotyczy całego zamówienia
 4. W przypadku zakupu 2 par i zwrotu 1 pary wartość rabatu na pozostawioną parę ulega obniżeniu do 10% - korekta następuję w kwocie zwracanych produktów.
 5. Jeśli w wyniku zwrotu części zamówienia, pozostała wartość zamówienia nadal spełnia warunki promocji (pozostawiono przynajmniej 2 pary obuwia) rabat 20% będzie dalej obowiązywał na pozostawione pary.
 6. W przypadku zwrotu oraz chęci ponownego skorzystania z oferty należy skontaktować się z nami przez czat, mailowo (e-commerce@relax-med.pl) lub telefonicznie (531 689 398). Możliwość ponownego skorzystania dotyczy jedynie zamówienia ponownie złożonego w wyżej podanym terminie.
 7. Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://dlastopy.pl/. Akcja Promocyjna nie dotyczy salonów stacjonarnych.
 8. Promocja łączy się z wyłącznie z kodem GRZYBEK, akcja promocyjna nie łączy się z innymi kodami rabatowymi
 9. Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.
 10. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.
 11. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktu lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do Relax-Med Sp. z o.o. ul. Piasta 21 44-200 Rybnik celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 12. Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.

Black Weekend Emel 2023

 1. Promocja kup parę butów nieprzecenionych marki Emel na stronie dlastopy.pl i obniż wartość zamówienia o 15%. Wartość rabatu 15% nie ulega zwielokrotnieniu.
  Promocja trwa w dniach 24.11.2023 godz. 00:00:00 - 27.11.2023 r. godz. 23:59:59
 2. W celu aktywacji promocji należy dodać buty do koszyka a następnie wpisać kod rabatowy EMEL15
 3. Rabat przypada klienta i dotyczy całego zamówienia
 4. W przypadku zwrotu oraz chęci ponownego skorzystania z oferty należy skontaktować się z nami przez czat, mailowo (e-commerce@relax-med.pl) lub telefonicznie (531 689 398). Możliwość ponownego skorzystania dotyczy jedynie zamówienia ponownie złożonego w wyżej podanym terminie.
 5. Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://dlastopy.pl/. Akcja Promocyjna nie dotyczy salonów stacjonarnych.
 6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi zniżkami.
 7. Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.
 8. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.
 9. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktu lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do Relax-Med Sp. z o.o. ul. Piasta 21 44-200 Rybnik celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 10. Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie https://dlastopy.pl/.
Loading...