Druk zgłoszenia reklamacji

Postępowanie reklamacyjne

(Wyciąg z regulaminu: punkt IX oraz X)

"IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Relax-Med Sp. z o.o.

4.     44-200 Rybnik ul. Piasta 21, na adres poczty elektronicznej: info@dlastopy.pl, numer telefonu 32 422 62 31 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

5.     Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

6.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7.     W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.     Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:
Relax-Med Sp. z o.o.
ul. Piasta 21,
44-200 Rybnik,
na adres poczty elektronicznej: reklamacje@relax-med.pl,
numer telefonu: 32 422 62 31 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta."

 

 

Formularz reklamacji towaru do pobrania w PDF

Formularz reklamacji usługi do pobrania w PDF 

Loading...